Report v kostce


7. 1. 2019

 • premiéra skvělého Bubenického koncertu – MKS Habartov
 • představili se bubeníci od nejmladšího po nejstarší + orchestr a kapela pana učitele Janaty, výkony adekvátní věku, nadšení a perfektní práce vyučujícího

25. 1. 2019

 • navštívili žáci ZUŠ v Městském divadle Karlovy Vary představení Karneval zvířat – ZŠ a ZUŠ Šmeralova, zážitek, spolupráce výtvarného, tanečního a hudebního oboru, inspirace pro naši školu


8. 2. 2019

 • Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon – úspěchy!!!
 • Barbora Archmannová – 2. místo
 • Jiří Záruba – 1. místo s postupem do krajského kola (21. 3. 2019 Kraslice)


15. 2. 2019

 • Velká prázdninová hra
 • žáci LDO + kolektiv, skvělé ohlasy, prozkoumání prostor ZUŠ hravou formou pro malé i velké
 • navázalo soustředění LDO (příprava na soutěž LDO – Ostrov 26. 3. 2019)

1. 3. 2019

 • Zahájen projekt Šablony II (Nováčci na ZUŠ Habartov)
 • díky němu nové možnosti spolupráce s jinými organizacemi (školami) i mimo naše území
 • spolupráce pedagogů ZUŠ
 • Projektové dny – např. 27. 3. 2019 Projektový den mimo školu (návštěva veřejné generální zkoušky České filharmonie + Českého muzea hudby)
 • hrazené DVPP pedagogických pracovníků (např. Hudební hry nejen pro učitele – Cheb 13. 3. 2019, Celostátní setkání učitelů sólového zpěvu 3. - 5. 4. 2019)
 • učitelé na naší škole aktivně přistupují k dalšímu vzdělávání, jsou přístupni novým poznatkům a to nejen díky projektu, zájmy o nové vzdělávací metody, aktuální přístup k žákům apod.


Z dalších

 • 22. 3. 2019 - ocenění žákyně Adély Markové – Městem Habartov – osobnosti roku díky výtvarným dílům
 • 21. 3. 2019 – Krajské kolo soutěže – Hra na akordeon – Jiří Záruba 1. Místo !!!
 • 25. 3. 2019 – Třídní koncert Zábranová, Aubrechtová
 • 26. 3. 2019 – Krajské kolo soutěže literárně dramatických oborů – DUHA – bronzové pásmo + ocenění za rytmickou složku !!!
 • Projektový den mimo školu – navštívili jsme Rudolfinum – Českou filharmonii a Muzeum české hudby dne 27. 3. 2019 úžasný zážitek
 • 28. 3. 2019 – Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance – ocenění za práci s rytmem+ ocenění za mluvené slovo v tanečním vystoupení !!!
 • 1. 4. 2019 – Jarní koncert v MKS ve spolupráci se ZUŠ Kynšperk nad Ohří


Akce školy

• 29. 4. 2019 ZUŠ Habartov Výchovné koncerty pro MŠ 8:30 a 9:30
• 17. 4. 2019 ZŠ Krajková Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ 9:00 a10:00
• 23. 4. 2019 ZUŠ Habartov Třídní koncert Soška, Stibůrková 17:00
• 13. 5. 2019 sál ZUŠ 18:00 - Koncert ke Dni matek
• 20. 5. 2019 MKS Habartov 17:00 – Bubenický koncert II
• 31. 5. 2019 ZUŠ Open zapojení do programu v Praze
• 11. 6. 2019 sál ZUŠ 17:00 - Malý závěrečný koncert ZUŠ Habartov
• 15. 6. 2019 ZŠ Krajková vystoupení k výročí ZŠ Krajková
• 17. 6. 2019 MKS Habartov 10:30 – výchovný koncert pro ZŠ Habartov
• 17. 6. 2019 MKS Habartov 18:00 – Závěrečný koncert ZUŠ Habartov
• 20. 6. 2019 ZUŠ Habartov Třídní koncert Novotná, Tvrzová, Konečná17:00

10. 9. 2019 – Dopoledne otevřených dveří (pro MŠ Duhová 9:00, pro ZŠ 10:00)

14. 9. 2019 – Oslavy města Habartov – program ZUŠ 11:30 – 12:00
Mgr. Anna Novotná

ředitelka ZUŠ

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace

Komenského 312

357 09 Habartov