Úvod
Koncerty
Sdělení
Fotografie
Kontakt

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace357 09 Habartov, Komenského 312

Žákovská knížka Přihláška


Výuka hudebních nauk bude ve školním roce 2018/19 probíhat následovně:

Krajková - úterý

PHN 1 , HN1, HN-SVP 14:25 - 15.10
HN2 + HN3 15.15 - 16.00
HN4 + HN5 16.00 - 16:45
Poznámka:
1 PHN - přípravná

Habartov - čtvrtek

HN1 14:15 - 15.00
HN2 15.00 - 15:45
PHN + ČTK-HO 2 2 15:50 - 16:35
HN3 + HN4 16:45 - 17:30
HN5 3 17:30 - 18:15
Poznámka:
2 PHN + ČTK-HO 2 - přípravná + čtyřkombinace

Habartov - pátek

HN - SVP 4 15:00 - 15.45
Poznámka:
4 HN SVP - pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvrhy hodin kolektivní výuky

Literárně dramatiký obor

Úterý

PHV + 1.r. 15:40 - 16:25
2.r. + II/5.r. 16:0 - 18:45

Taneční obor

Úterý

3.r. 16:30 - 17:15

Taneční obor

Čtvrtek

PHV 15:00 - 15:45
1.r. 15:45 - 17:15
2.r.+ 3.r. 16:30 - 18:00 6
Poznámka:
6 případně 7:15 - 18:45

Čtyřkombinace (starší i mladší)

Čtvrtek

ČTK 15:00 - 17:25

Orchestr

Pondělí

ORCH 17:00 - 19:00 7
Poznámka:
7 čistý čas výuky 17:30 - 18:15

Smyčcový soubor

Pondělí

SORCH 16:45 - 17:30
Poznámka:
* časy se mohu měnit v závislosti na možnostech žáků a pedagogů
** ostatní komorní soubur (skupinová interpretace) budou upřesněny během záříSdělení

Zapojili jsme se do projektu

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

(reg. číslo: CZ.02.3.61 /.0/0.0/ 16_020/ 0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Benefity pro naši školu

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Více o projektu na www.nidv.cz

INFO

Rozpočet 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 Akademie pro seniory Nabídka oborů pro školní rok 2018/2019 Termíny přijímacího řížení pro školní rok 2018/2019 Školné pro školní rok 2018/2019 Výroční zpráva 2017/2018 GDPR Obecné informace o zpracování osobních údajů Souhrný rozpočet pro rok 2018 Střednědobý výhled - rozpočet 2019-2022 Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Rozpočet pro rok 2018 Organizační řád Školní řád ZUŠ Vyhláška ZUV Školní vzdělávací program Výroční zpráva Školní rok 2016/2017 Zpráva k druhému pololetí školního roku 2016/2017 Rok 2016 na ZUŠ Habartov Soutěže ZUŠ 2016 Výroční zpráva 2015/2016 Víceučelové hřiště

Fotoalbum

Koncer pro seniory Závěrečný koncert Výchovný koncert pro MŠ Koncert pro akordeonisty v Kralicích Jarní koncert v MKS Habartov Vánoční koncert v MKS Habartov ZUŠ OPEN 30.05.2017 Závěrečný koncert ZUŠ 20.06.2017 Výchovný koncert pro ZŠ 20.06.2017 Výchovný koncert 04/2017 Koncert ke dni matek Koncerty 2016/2017 Koncerty 2016/2017 Vánoční koncerty 2016 Vánoční koncerty 2014

Kontakt

Základní umělecká škola Habartov

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace

357 09 Habartov, Komenského 312

Tel: 721 417 161

Ředitel školy
Telefon Mgr. Anna Novotná 359 807 447
Mobilní telefon Mgr. Anna Novotná 721 417 161


Zástupce ředitele školy
Telefon Jana Aubrechtová 359 807 447
Mobilní telefon Jana Aubrechtová 728 158 901


Email
E-mail základní umělecké školy: zushabartov@seznam.cz
IČO
Identifikační číslo organizace 75 00 64 72
Pedagogové
Mgr. Anna Novotná, ŘŠ housle
Jana Aubrechtová, ZŘŠ výtvarný obor, grafika
Stanislav Bárta zobcová flétna, trubka
Petra Dudášová DiS. sborový zpěv, sólový zpěv
Ivo Haitinger bicí, baskytara, kytara, pozoun
Jiří Janata zobcová flétna, trubka, tuba, lesní roh
Ludmila Janatová zobcová flétna, příčná flétna
Renata Stibůrková DiS. sólový zpěv, kytara
Mgr. Lenka Tvrzová klavír
Mgr. Miroslav Tvrz literárně dramatický obor
BcA. Karin Wintrová taneční obor
Mgr. Veronika Zábranová klavír, keyboard, akordeon
Město Habartov MŠMT ČR Krajská umělecká rada Karlovarská kraj Atlas školství